Houtbriketten

Milieu

Milieu

Houtbriketten zijn CO2-neutraal. De gebruikte componenten hebben tijdens hun groei CO2 opgenomen en geven die hoeveelheid tijdens hun verbranding weer af. Er is dus sprake van een CO2 kringloop. Er komt daarom geen extra CO2 in de atmosfeer terecht, zoals bij de verbranding van fossiele brandstoffen wel gebeurt. Daarnaast produceren ze maar een zeer geringe hoeveelheid fijnstof. Het asgehalte van houtbriketten is minder dan 5% en hebben dus een hoog rendement. Briketten bevatten geen lijm, zwavel of metalen als toevoegingen. Qua overlast door afvalgassen voor de buren zijn briketten ook veel beter dan brandhout. De geringe hoeveelheid as die na verbranding van briketten overblijft, kan als natuurlijke bemesting in de tuin worden gebruikt.